2e bestuursrapportage 2019

Welkom op de website van de 2e bestuursrapportage 2019 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan haar inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.